KRINOS SUITES HOTEL_ΑΝΔΡΟΣ

Ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας τριών (3*) αστέρων στο Μπατσί,  Άνδρου

(Krinos Suites Hotel, http://www.krinoshotel.com/site/main/index.php)

Εργοδότης: Λογοθέτη Αλεξάνδρα
Μελέτη: 2005-2006
Συνεργάτες: Προκοπίου Γ., καθ. Αρχ. Μηχ.
Γιαννίτσαρης Γ., Αρχ. Μηχ.

H αρχιτεκτονική μελέτη αφορά στην αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου** και προθήκη δύο νέων κτηρίων για την δημιουργία ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας τριών (3*) αστέρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του ΕΟΤ. Το οικόπεδο ευρίσκεται εντός των ορίων του παραδοσιακού οικισμού “ΜΠΑΤΣΙ” της νήσου Άνδρου, που είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός (ΦΕΚ 605 Δ΄/ 1978). Εντός του οικοπέδου υπάρχει παλαιό διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο το οποίο έχει κατασκευαστεί στα μέσα του 19ου αιώνα. Πρόκειται για κτίριο με σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, που αποτελεί “τοπόσημο” για τον οικισμό του Μπατσίου. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 λειτουργούσε ως ξενοδοχείο με την διακριτική ονομασία “ΚΡΙΝΟΣ”. Από πολλών ετών είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί σημαντικές φθορές.

Βασικό κριτήριο για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της τουριστικής μονάδας αποτέλεσε η βιωσιμότητα της τουριστικής επιχείρησης, η οποία δυσχεραίνεται από τις εξής τέσσερις παραμέτρους:

  1. Το γεγονός ότι το υφιστάμενο κτίριο περιλαμβάνει εξωτερικούς και εσωτερικούς λίθινους τοίχους μέσου πάχους 70 εκ., η επιφάνεια των οποίων προσμετράται στον υλοποιούμενο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της συνολικής εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας.
  2. Η μορφή του εδάφους του οικοπέδου που έχει σημαντική κλίση (~ 37%) και επομένως καθιστά αδύνατο το σχεδιασμό για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά επίσης καθιστά δυσχερή την εσωτερική κυκλοφορία και την τροφοδοσία αφού η μοναδική και μικρού πλάτους αμαξιτή οδός εφάπτεται του υψηλοτέρου σημείου του οικοπέδου, που απέχει υψομετρικά της εισόδου του υφιστάμενου κτιρίου 8,00 μ. περίπου,
  3. Οι ειδικοί όροι δόμησης, λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού, που δημιουργούν ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο άσκησης της αρχιτεκτονικής του συγκροτήματος.
  4. Ορισμένες εκ των λειτουργιών του ξενοδοχείου θα πρέπει να ενταχθούν στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο, το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να αποκατασταθεί και να διατηρήσει τον αρχιτεκτονικό και ιστορικό του χαρακτήρα.

Πλην της βιωσιμότητας της επιχείρησης σημαντικά κριτήρια για τον σχεδιασμό ήταν η εναρμόνιση των νέων κτιρίων με το παλαιό, αλλά και το υφιστάμενο παραδοσιακό περιβάλλον του οικισμού με την ταυτόχρονη επιδίωξη της διάκρισης παλαιών και νέων κατασκευών, όπως επιτάσσουν οι επικρατούσες σήμερα αντιλήψεις και αρχές για το σχεδιασμό σε υφιστάμενο ιστορικό περιβάλλον (Χάρτης Βενετίας, κλπ). Άλλο σημαντικό κριτήριο ήταν η ένταξη των νέων κτιρίων αλλά και των υπαιθρίων κατασκευών στο φυσικό έδαφος του οικοπέδου, η εναρμόνιση με το κλίμα του τόπου που προϋποθέτει προστασία από τους βόρειους ανέμους και ηλιοπροστασία. Τέλος η δυνατότητα απόλαυσης της θέας προς την παραλία και τον παραδοσιακό οικισμό.

Το ξενοδοχείο από αποτελείται από τρία (3) κτίρια.
ΚΤΗΡΙΟ Ι (υφιστάμενο). Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο με επιφάνεία 234,34 μ2 και περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, αναψυχής και κυκλοφορίας και από όροφο επιφανείας 207,92 Μ2, που περιλαμβάνει διάδρομο, κοινόχρηστο καθιστικό, τρίκλινο διαμέρισμα και δίκλινο διαμέρισμα, που ευρίσκονται πέριξ του κεντρικού κλιμακοστασίου καθώς και δίκλινο διαμέρισμα, που διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο μέσω εξωτερικής κλίμακας από τον περιβάλλοντα χώρο.

ΚΤΗΡΙΟ ΙΙ. Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο. Το υπόγειο με επιφάνεια 108,75 μ2 περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 108,75 μ2 και περιλαμβάνει δύο όμοια τρίκλινα διαμερίσματα, στα οποία η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω των ημιυπαίθριων χώρων τους και από τα μικρά επίπεδα του περιβάλλοντος χώρου. Ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 108,75 μ2 και περιλαμβάνει επίσης δύο όμοια τρίκλινα διαμερίσματα, όπου η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω του κεντρικού ημιυπαίθριου χώρου και από το πλάτωμα που εφάπτεται της αμαξιτής οδού στα ανατολικά.

ΚΤΗΡΙΟ ΙΙΙ. Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο. Το υπόγειο με επιφάνεια 56,16 μ2 περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους. Το ισόγειο έχει επιφάνεια 56,16 μ2 και περιλαμβάνει ένα τρίκλινο διαμέρισμα, στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω του ημιυπαίθριου χώρου του. Ο Α’ όροφος έχει επιφάνεια 49,76 μ2 και περιλαμβάνει επίσης ένα όμοιο τρίκλινο διαμέρισμα, όπου η πρόσβαση επιτυγχάνεται από μικρό επίπεδο του περιβάλλοντος χώρου, που ευρίσκεται προς τα νότια του κτιρίου.

Τα τρία κτίρια του συγκροτήματος εφάπτονται της βόρειας, της ανατολικής και της δυτικής πλευράς του οικοπέδου, αφήνοντας μεταξύ τους έναν ελεύθερο χώρο, που αφ’ ενός προστατεύεται από τους δυνατούς ανέμους, ενώ αφ’ ετέρου έχει άμεση οπτική επαφή προς της θάλασσα και τον παραδοσιακό οικισμό, μέσω του διακένου των κτιρίων Ι & ΙΙΙ. Ο ελεύθερος χώρος του οικοπέδου διαμορφώθηκε ακολουθώντας την κλίση του φυσικού εδάφους, με επίπεδα, τοίχους αντιστήριξης, κλίμακες, διαδρόμους και ράμπα, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για κυκλοφορία – τροφοδοσία αλλά και αναψυχή.

Με σκοπό την βιωσιμότητα της τουριστικής μονάδας, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής επιφάνειας ωφελίμων χώρων, δηλαδή διαμερισμάτων, στην μικρού μεγέθους επιφάνεια δόμησης που απομένει για νέες κατασκευές, αφαιρουμένου του υφισταμένου κτιρίου. Έτσι δεν σχεδιάστηκαν στα νέα κτίρια εσωτερικοί κατακόρυφοι άξονες κυκλοφορίας, αφού οι μεταβάσεις και οι τροφοδοσίες πραγματοποιούνται από το κυκλοφοριακό σύστημα του περιβάλλοντος χώρου. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία διαμερισμάτων με υψηλού βαθμού  ποιότητα διαβίωσης, που επιτυγχάνεται με την βέλτιστη διαρρύθμιση, την ελεύθερη θέα από τα ανοίγματα και τους ημιυπαίθριους χώρους, οι οποίοι διαθέτουν μέγεθος που επιτρέπει την άνετη διαμονή και την απόλαυση του εξαιρετικού κλίματος και του περιβάλλοντος της περιοχής. Έτσι τα περισσότερα ανοίγματα των δωματίων τοποθετούνται στη νότια και τη δυτική πλευρά των κτιρίων, ενώ στις βορινές πλευρές ευρίσκονται κυρίως ανοίγματα βοηθητικών χώρων.

** Είναι γνωστό ότι, ήδη από τον 11ο αιώνα, τα εμπορικά πλοία ακολουθούσαν βασικούς θαλάσσιους άξονες στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου για τη μεταφορά προϊόντων, από τα λιμάνια της Δύσης και της Ανατολής στα κράτη της Ευρώπης, μέχρι και το ‘δρόμο του μεταξιού’ στη μακρινή Κίνα. Τα μεταξωτά της Άνδρου, λόγω της εξαιρετικής ποιότητας της ύφανσης, του χρώματος και της αντοχής τους, έγιναν περιζήτητα στις αγορές της Ευρώπης και στην Πόλη.
Στο μικρό όρμο του οικισμού Μπατσί, μέχρι και τον 18ο αιώνα τα εμπορικά πλοία της εποχής συνέχιζαν να φορτώνουν τα περιζήτητα προϊόντα – εσπεριδοειδή, κουκούλια και μεταξωτά υφάσματα – που παράγονταν στην περιοχή ανάμεσα στο Γαύριο και το Μπατσί, για τη μεταφορά τους στις πλούσιες αυλές των αρχόντων Δύσης και Ανατολής.
Μάρτυρας της ιστορίας αυτού του τόπου, στέκεται σήμερα και το παραδοσιακό κτίριο «Κρίνος», που στέγαζε αρχικά ένα εργαστήριο σηροτροφίας, ενώ αργότερα λειτούργησε ως διδασκαλείο. Στις αρχές του 20ου αιώνα εξασθενεί το εμπόριο μεταξιού, καθώς η βιομηχανική επανάσταση οδηγεί στην παραγωγή συνθετικών φθηνότερων υφασμάτων. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και οι εύκολες πλέον μετακινήσεις οδήγησαν στη γρήγορη τουριστική ανάπτυξη της νησιωτικής κυρίως Ελλάδας. Το παραδοσιακό εργαστήριο της σηροτροφίας μετατρέπεται πλέον σε ξενοδοχείο με την επωνυμία «Κρίνος», εμπνευσμένη από τα ευωδιαστά διάσπαρτα κρινάκια (pangratium maritimum) στην παραπλήσια αμμουδιά, χαρακτηρισμένα κατά την αρχαιότητα ως ιερά φυτά και σήμερα είδος υπό προστασία. Το ξενοδοχείο λειτούργησε για πολλά χρόνια (μέχρι το 1988) και φιλοξένησε ταξιδευτές και επώνυμους επισκέπτες, στοχαστές και αναζητητές της γαλήνης και του γαλάζιου αιγαιοπελαγίτικου ονείρου. Μεταξύ των επωνύμων επισκεπτών ο Ο. Ελύτης, ο Μ. Καραγάτσης και ο μεγάλος στοχαστής, πεζογράφος και ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος, προς τιμήν του οποίου, ο δρόμος μπροστά από το ξενοδοχείο ονομάσθηκε πρόσφατα «οδός Ανδρέα Εμπειρίκου». (πηγή: http://www.krinoshotel.gr)

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s